5,000 ?????
ماهانه
پلن 1
5 گیگابایت فضای دانلود
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
10,000 ?????
ماهانه
پلن 2
10 گیگابایت فضای دانلود
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
20,000 ?????
ماهانه
پلن 3
20 گیگابایت فضای دانلود
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
50,000 ?????
ماهانه
پلن 4
50 گیگابایت فضای دانلود
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
100,000 ?????
ماهانه
پلن 5
100 گیگابایت فضای دانلود
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل