Rayahost | Web design , SEO , Hosting Services

Graphic designing

رایاهاست با راه اندازی دپارتمان تخصصی Graphic designing، قادر به انجام انواع طراحی گرافیکی در زمینه های طراحی سربرگ ، طراحی کارت ویزیت، طراحی لوگو به صورت تخصصی و ارائه طراحی اختصاصی تمامی آیتم های مورد نیاز در Web Design و programming mobile applications های تلفن های هوشمند می باشد.

سه فاکتور مهم در طراحی های موفق روز دنیا عبارت اند از:

1.خلاقیت بالای طراح

2.تسلط طراح بر نرم افزارهای حوزه طراحی خود

3.استفاده از یک تیم طراحی در کنار هم که تمام ابعاد طراحی را پوشش دهند.

طراحان خلاق ما، متخصص در نرم افزارهای حوزه ی طراحی خود و با سوابق چندین و چند ساله هستند که قادرند بهترین و مناسب ترین طرح های گرافیکی مورد نظر شما را پیاده سازی نمایند.

طراحان و ایده پردازان ما از اساتید متخصص طراحی با انواع نرم افزارهای Photoshop ،

Corel Draw ، Adobe premiere ، After Effect ، corel video studio ، 3ds max و … می باشند.

مجموعه رایاهاست همیشه در تلاش بوده کاملترین خدمات را به صورت دپارتمان های تخصصی برای مشتریان خود ارائه نماید.

ما همیشه در تلاش بوده ایم تا با دریافت نظرسنجی خدماتی از مشتریان خود، نیازسنجی دقیقی در حوزه فعالیت خود انجام دهیم.

Unlimited bandwidth

On all Linux packages

Dedicated firewall

Prevent DDoS attacks

Regular daily back up

Regular daily backup of database on separate servers

The highest speed and uptime

Stability and maximum speed of servers

FAQ

If you have a question that is not answered below, please contact our support or sales team.

نوع هاست انتخابی شما به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. هنگام انتخاب به بودجه، سطح توسعه، نیاز به پشتیبانی، میزان منابع مورد نیاز، امنیت، میزان ترافیک روزانه و ماهانه، فضای ذخیره سازی، بک آپ گیری و غیره، به خوبی فکر کنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله انواع هاست را مطالعه کنید.

نوع هاست انتخابی شما به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. هنگام انتخاب به بودجه، سطح توسعه، نیاز به پشتیبانی، میزان منابع مورد نیاز، امنیت، میزان ترافیک روزانه و ماهانه، فضای ذخیره سازی، بک آپ گیری و غیره، به خوبی فکر کنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله انواع هاست را مطالعه کنید.

نوع هاست انتخابی شما به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. هنگام انتخاب به بودجه، سطح توسعه، نیاز به پشتیبانی، میزان منابع مورد نیاز، امنیت، میزان ترافیک روزانه و ماهانه، فضای ذخیره سازی، بک آپ گیری و غیره، به خوبی فکر کنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله انواع هاست را مطالعه کنید.

نوع هاست انتخابی شما به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. هنگام انتخاب به بودجه، سطح توسعه، نیاز به پشتیبانی، میزان منابع مورد نیاز، امنیت، میزان ترافیک روزانه و ماهانه، فضای ذخیره سازی، بک آپ گیری و غیره، به خوبی فکر کنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله انواع هاست را مطالعه کنید.

نوع هاست انتخابی شما به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. هنگام انتخاب به بودجه، سطح توسعه، نیاز به پشتیبانی، میزان منابع مورد نیاز، امنیت، میزان ترافیک روزانه و ماهانه، فضای ذخیره سازی، بک آپ گیری و غیره، به خوبی فکر کنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله انواع هاست را مطالعه کنید.

نوع هاست انتخابی شما به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. هنگام انتخاب به بودجه، سطح توسعه، نیاز به پشتیبانی، میزان منابع مورد نیاز، امنیت، میزان ترافیک روزانه و ماهانه، فضای ذخیره سازی، بک آپ گیری و غیره، به خوبی فکر کنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله انواع هاست را مطالعه کنید.

نوع هاست انتخابی شما به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. هنگام انتخاب به بودجه، سطح توسعه، نیاز به پشتیبانی، میزان منابع مورد نیاز، امنیت، میزان ترافیک روزانه و ماهانه، فضای ذخیره سازی، بک آپ گیری و غیره، به خوبی فکر کنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله انواع هاست را مطالعه کنید.

نوع هاست انتخابی شما به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. هنگام انتخاب به بودجه، سطح توسعه، نیاز به پشتیبانی، میزان منابع مورد نیاز، امنیت، میزان ترافیک روزانه و ماهانه، فضای ذخیره سازی، بک آپ گیری و غیره، به خوبی فکر کنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله انواع هاست را مطالعه کنید.

ورود به پنل کاربری